ماسال - ویلاگرام

ماسال

مساحت ساختمان 120
ظرفیت 20
تعداد اتاق خواب 1