89 - ویلاگرام

89

مساحت ساختمان 160
ظرفیت 14
تعداد اتاق خواب 2