55 - ویلاگرام

55

مساحت ساختمان 120
ظرفیت 20
تعداد اتاق خواب 1