پديده اي بسيار خارق العاده و خاص در ايتاليا | جاذبه هاي ايتاليا | ويلاگرام

پديده اي بسيار خارق العاده و خاص در ايتاليا

پديده اي بسيار خارق العاده و خاص در ايتاليا

, , ,
پديده اي بسيار خارق العاده و خاص در ايتاليا , جاذبه هاي ايتاليا , ويلاگرام

پديده اي بسيار خارق العاده و خاص در ايتاليا

در بخش هاي متعددي از جنوب تیرول و شمال ایتالیا ، میتوان پدیده زمین شناسی عجیبی به اسم «هرم های زمینی» را مشاهده نمود. این مجموعه از ستون های رسي قیفی شکل بلندي تشکیل شده که یک تکه تخته سنگ در بالاترین نقطه آن قرار گرفته است.

vilagram_italia (1)

این سازه های غیر معمول از خاک رسی ساخته شده است که بعد از آخرین عصر یخبندان از ذوب شدن کوه های یخی باقی مانده اند. در چنين شرایط آب و هوایی خشکي ، خاک مانند سنگ سفت و محکم است اما به محض اینکه باران می بارد، به توده نرم و گلی تبدیل شده و شروع به سر خوردن میکنند که گاهی طول هرم آنها به ۱۰ الي ۱۵ متر می رسد. با شروع فصل بارش این سازه های شیبدار شسته شده و از بین می روند. اما هنگاميکه داخل گل سنگ وجود داشته باشد، خاک رسی زیر این سنگ ها، در برابر باران محافظت شده باقی می ماند. بنابراین، زمانی که خاک های بيروني همواره توسط باران شسته می شوند، این ستون های حفاظت شده از دل زمین بالا رفته و هرم های زمینی خارق العاده ای را ایجاد می کنند. شکل گیری چنین تشکیلاتی ممکن است هزاران سال زمان ببرد.

 

vilagram_italia (3)

 

ناگفته نماند فرسایش این ستونها ادامه دار خواهد بود و در آینده زمانی می رسد که آنها دیگر قادر به نگهداری قطعه سنگ بزرگ روی سر خود نمي باشند. زمانی که این سنگ از قله این هرم ها به پايين بیفتد، به سرعت با باران شسته شده و در اثر فرسايش از بین می روند.

اين هرم های عجيب مخصوص ناحیه جنوب تیرول هستند اما می توان آنها را در نقاط دیگر ايتاليا نیز یافت. بهترین های این پدیده را می توان در ریتن ( فلاتی در شمال ایتالیا) مشاهده كرد.

 

vilagram_italia (6)

vilagram_italia (5)

vilagram_italia (7)

vilagram_italia (9)

vilagram_italia (10)

vilagram_italia (2)

 

یک دیدگاه